język polski klasa 1

EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE 1

Quizy edukacyjne z edukacji polonistycznej dają dzieciom ogromne pole do wyboru, a słów w zdobywcywiedzy.pl mamy pod dostatkiem! Ćwiczenia z polskiego dla dzieci w 1 klasie to przede wszystkim poznanie alfabetu, wspomaganie procesu nauki liter, ich pisania i czytania. Edukacja on-line wspólnie ze zdobywcywiedzy.pl to gwarancja sukcesu w ramach tego kluczowego zagadnienia. Zapoznaj się z listą przykładowych zagadnień omawianych w tym module:


 Alfabet. Nauka liter:

 • pisownia małych liter
 • pisownia wielkich liter
 • rozpoznawanie liter
 • czytanie liter
 

 Głoska a litera:

 • co to jest głoska?
 • co to jest litera?
 • samogłoska
 • spółgłoska
 

 Wyrazy:

 • układanie wyrazów z liter
 • pisanie wyrazów
 • czytanie wyrazów
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 

 Podstawy ortografii:

 • wyrazy z u
 • wyrazy z ó
 • wyrazy z ż
 • wyrazy z rz
 
nauka liter samogłoska ćwiczenia


EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE 2

Nie ulega wątpliwości, że w klasie 2 królową jest ortografia. Nauka on-line ze Zdobywcami Wiedzy to sprawdzony sposób na utrwalanie znajomości zasad ortograficznych w atrakcyjnej dla dziecka formie. Quizy edukacyjne, ćwiczenia on-line, gry edukacyjne z ortografii sprawią, że nauka stanie się prawdziwą przyjemnością. Ortografia to jednak nie wszystko. Dziecko zapozna się z częściami mowy i ich rodzinami, nauczy się rozpoznawać i konstruować zdania oznajmujące, pytające i przeczenia.


zadania z polskiego klasa 2 Gramatyka dla pierwszej klasy ćwiczenia dla dzieci wyrazy z ż niewymiennym rozpoznawanie zdań oznajmujących

 Ortografia:

 • wyrazy z rz wymiennym
 • wyrazy z rz po spółgłoskach
 • wyrazy z rz niewymiennym
 • wyrazy z ż wymiennym
 • wyrazy z ż niewymiennym
 • wyrazy z ó wymiennym
 • wyrazy z ó niewymiennym
 • wyrazy z ch wymiennym
 • wyrazy z ch niewymiennym
 • wyrazy z h wymiennym
 • wyrazy z h niewymiennym
 

 Głoski, litery i sylaby:

 • samogłoska a spółgłoska
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • głoska a litera
 

 Gramatyka. Części mowy i rodziny wyrazów:

 • rzeczownik
  • rozpoznawanie rzeczownika w zdaniu
  • uzupełnianie rzeczownika w zdaniu
 • czasownik
  • rozpoznawanie czasownika w zdaniu
  • uzupełnianie czasownika w zdaniu
 • przymiotnik
  • rozpoznawanie przymiotnika w zdaniu
  • uzupełnianie przymiotnika w zdaniu
 • przyimek
  • rozpoznawanie przyimka w zdaniu
  • uzupełnianie przyimka w zdaniu
 

 Rodzaje zdań:

 • zdanie oznajmujące (twierdzenie)
  • tworzenie zdań oznajmujących
  • rozpoznawanie zdań oznajmujących
 • zdanie pytające (pytanie)
  • tworzenie pytań
  • rozpoznawanie zdań pytających
 • zdanie przeczące (przeczenie)
  • tworzenie zdań przeczących
  • rozpoznawanie zdań przeczących
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
 


EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASIE 3

Przygoda trwa w najlepsze! Dziecko ćwiczy i utrwala poznane reguły ortograficzne, pozna nowe części mowy, pozna formy pisemne takie jak: ogłoszenie, zaproszenie, list. To wszystko i jeszcze więcej oferują ćwiczenia on-line i gry edukacyjne dla dzieci z polskiego w klasie 3. Przykładowe zagadnienia poruszane w tym module obejmują następujące tematy:


 Ortografia (reguły ortograficzne):

 • wyrazy z rz wymiennym
 • wyrazy z rz po spółgłoskach
 • wyrazy z rz niewymiennym
 • wyrazy z ż wymiennym
 • wyrazy z ż niewymiennym
 • wyrazy z u
 • wyrazy z u na początku
 • wyrazy z u na końcu
 • wyrazy z u na początku
 • wyrazy z u w zakończeniach -unek, -uszek, -ulec
 • wyrazy z ó wymiennym
 • wyrazy z ó niewymiennym
 • wyrazy z ó w zakończeniach -ów, -ówka, -ówna
 • wyrazy z ch wymiennym
 • wyrazy z ch niewymiennym
 • wyrazy z h wymiennym
 • wyrazy z h niewymiennym
 

 Głoski, litery i sylaby:

 • samogłoski i spółgłoski
 • układanie wyrazów z sylab
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 

 Gramatyka. Części mowy i rodziny wyrazów:

 • rzeczownik
  • rozpoznawanie rzeczownika w zdaniu
  • uzupełnianie rzeczownika w zdaniu
  • rodzaje rzeczownika
  • liczba pojedyncza
  • liczba mnoga
 • czasownik
  • rozpoznawanie czasownika w zdaniu
  • uzupełnianie czasownika w zdaniu
  • kategorie czasownika
  • odmiana przez osoby i liczby
  • czas teraźniejszy
  • czas przyszły
  • czas przeszły
 • przymiotnik
  • rozpoznawanie przymiotnika w zdaniu
  • uzupełnianie przymiotnika w zdaniu
  • rodzaje przymiotnika
  • stopniowanie przymiotnika (stopień równy, stopień wyższy, stopień najwyższy)
 • przyimek
  • rozpoznawanie przyimka w zdaniu
  • uzupełnianie przyimka w zdaniu
 • przysłówek
  • rozpoznawanie przysłówka w zdaniu
  • uzupełnianie przysłówka w zdaniu
 

 Formy pisemne. Teksty. Rodzaje form pisemnych:

 • jak napisać ogłoszenie: ogłoszenie z okazji kiermaszu, ogłoszenie na konkurs, ogłoszenie w sprawie zgubionego plecaka
 • jak napisać zaproszenie: zaproszenie na przyjęcie, zaproszenie na bal
 • jak napisać list: list do pszczółki Mai, list pszczółki Mai z odpowiedzią
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
 
Gramatyka zadania on-line dla dzieci uzupełnianie rzeczownika w zdaniu ćwiczenia dla dzieci ćwiczenia z języka polskiego klasa 3 rodzaje rzeczownika ćwiczenia dla dzieci przyimek ćwiczenia dla dzieci klasa 3 polski

TO NIE WSZYSTKO!

zdobywcywiedzy.pl to także ćwiczenia on-line, quizy, gry i zadania on-line z edukacji matematycznej, przyrodniczej i języka angielskiego. Chcesz dowiedzieć się więcej?
Nie czekaj - kliknij tutaj.

©2016- Zdobywcy Wiedzy