zdobywcywiedzy.pl - Frequently Asked Questions (FAQ)


1. zdobywcywiedzy.pl


zdobywcywiedzy.pl to platforma edukacyjna dedykowana dla dzieci w wieku 5- 10 lat (uczniów klas 1-3 pierwszego etapu edukacji, jak również zerówek). Obejmuje w sumie ponad 10 000 ćwiczeń edukacyjnych i interaktywnych gier zgodnych z treściami nauczania realizowanymi w szkole w ramach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz języka angielskiego. zdobywcywiedzy.pl to nauka przez zabawę, monitoring postępów w nauce (prace domowe), mobilizujący do pracy system odznak przyznawanych w zamian za określone osiągnięcia.


Quizy i interaktywne gry na platformie zdobywcywiedzy.pl mogą być wykorzystywane do indywidualnej pracy ucznia z materiałem poznanym na zajęciach lekcyjnych w domu, jak również w czasie lekcji w szkole, w ramach zajęć komputerowych, zajęć dodatkowych, wyrównawczych.Platforma edukacyjna zdobywcywiedzy.pl:

 • Pomaga utrwalić wiedzę zdobytą w czasie zajęć w szkole
 • Wzbudza naturalną ciekawość ucznia i chęć do nauki
 • Umożliwia monitorowanie postępów ucznia
 • Pozwala na zadawanie prac domowych
 • Motywuje ucznia do pracy i wyznacza cele poprzez zbieranie odznak - trofeów


Wszystkie quizy i gry udostępniane na platformie zdobywcywiedzy.pl są zgodne z podstawą programową MEN. Różnorodność quizów umozliwia dziecku naukę w zaplanowany sposób, prowadzi przez całą ścieżkę edukacji wczesnoszkolnej.

2. Subskrypcja


Każday może skorzystać z wersji demonstracyjnej platformy (tutaj) . Wersja demo pozwala zapoznać się ze strukturą platformy i wykonać kilka udostępnionych quizów.


Zakupu dostępu do zasobów platformy możesz dokonać (tutaj).


Konto Rodzic umożliwia zakup abonamentu na okres 1 lub 12 miesięcy, konta Nauczyciel i Szkoła 6 lub 12 miesięcy. Więcej o okresach abonamentowych i cenach możesz przeczytać (tutaj).


Skorzystaj z opcji kup teraz (tutaj). W formularzu zostaniesz poproszony/-a o wpisanie kodu uprawniającego do zniżki. (SCREEN)


Rejestracja na platformie zdobywcywiedzy.pl jest bezpłatna.


Usunięcia konta możesz dokonać kontaktując się z nami pod adresem pomoc@zdobywcywiedzy.pl


Płatności za dostęp do zasobów platformy możesz dokonać (tutaj). Akceptowane sposoby płatności to: przelew bankowy, karta kredytowa. Połączenie w czasie dokonywania płatności jest szyfrowane odpowiednim protokołem i bezpieczne dla użytkownika.


Każda dostępna opcja abonamentowa umożliwia zakup dostępu do platformy dla jednego dziecka. W celu wykupienia większej ilości kont dzieci prosimy o kontakt mailowy na pomoc@zdobywcywiedzy.pl.

3. Rodzaje kont w zdobywcywiedzy.pl i czas trwania subskrypcji


Konto Rodzic


Konto Rodzic pozwala na zarejestrowanie dziecka i korzystanie z zasobów platformy w domu.


W ramach konta Rodzic możesz:

 • Utworzyć konto dla jednego dziecka
 • Śledzić na bieżąco postępy w nauce swojej pociechy
 • Zadawać ćwiczenia do wykonania
 • Przeglądać raporty aktywności i osiąganych rezultatów
 • Pobrać i wydrukować karty pracy

W ramach konta Rodzic dziecko:

 • Ma dostęp do wszystkich materiałów online dostępnych na platformie
 • Otrzymuje punkty, diamenty i odznaki za poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • Ma możliwość zajęcia wysokiej pozycji w rankingach za aktywność na platformie
 • Ma możliwość brania udziału w organizowanych konkursach oraz zdobywania nagród rankingowych.


W takim przypadku należy skorzystać z opcji przypomnij login/ resetuj hasło (tutaj).

Konto Nauczyciel


Konto Nauczyciel pozwala na zarejestrowanie grupy minimum 10 uczniów i korzystanie z zasobów platformy w szkole i w domu.


W ramach konta Nauczyciel możecie Państwo:

 • Śledzić na bieżąco postępy uczniów w nauce
 • Zadawać prace domowe do wykonania
 • Przyporządkowywać uczniów do jednej lub wielu grup
 • Przeglądać raporty aktywności i osiąganych rezultatów
 • Pobrać i wydrukować karty pracy

W ramach konta Nauczyciel uczniowie:

 • Mają dostęp do wszystkich materiałów online dostępnych na platformie
 • Otrzymują punkty, diamenty i odznaki za poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • Mają możliwość zajęcia wysokiej pozycji w rankingach za aktywność na platformie
 • Mają możliwość brania udziału w organizowanych konkursach oraz zdobywania nagród rankingowych.


W takim przypadku należy skorzystać z opcji przypomnij login/ resetuj hasło (tutaj).

Konto Dyrektor


Konto Szkoła pozwala na zarejestrowanie grupy minimum 20 uczniów i korzystanie z zasobów platformy w szkole i w domu


Funkcjonalności dostępne w ramach konta Szkoła:

 • Administrator konta szkoły może przypisać dowolnych uczniów i nauczycieli do udostępnionych kont
 • Do każdych 20 kont ucznia aktywowane sa bezpłatnie dodatkowe 2 konta Nauczyciel

W ramach konta Szkoła nauczyciele mogą:

 • Śledzić na bieżąco postępy uczniów w nauce
 • Zadawać prace domowe do wykonania
 • Przyporządkowywać uczniów do jednej lub wielu grup
 • Przeglądać raporty aktywności i osiąganych rezultatów
 • Pobrać i wydrukować karty pracy

W ramach konta Szkoła uczniowie:

 • Mają dostęp do wszystkich materiałów online dostępnych na platformie
 • Otrzymują punkty, diamenty i odznaki za poprawne wykonywanie ćwiczeń
 • Mają możliwość zajęcia wysokiej pozycji w rankingach za aktywność na
 • Mają możliwość brania udziału w organizowanych konkursach oraz zdobywania nagród rankingowych.


W takim przypadku należy skorzystać z opcji przypomnij login/ resetuj hasło (tutaj).

4. Bezpieczeństwo i ochrona prywatności


zdobywcywiedzy.pl w szczególny sposób dbają o bezpieczeństwo dzieci i ochronę danych osobowych. Wszystkie regulacje dotyczące administrowania danymi wrażliwymi udostępniamy w Regulaminie i Polityce prywatności.


5. Rozwiazywanie problemów technicznych


Wszelkie problemy natury technicznej prosimy zgłaszać drogą mailową na adres pomoc@zdobywcywiedzy.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego udostępnionego na dole strony.


©2016- Zdobywcy Wiedzy