Ufoludki dodają - Dodawaj w progu dziesiątkowym

Dodawaj z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Zadaniem ucznia jest wykonanie działań i przyporządkowanie ich do odpowiednich wyników.