Ufoludki odejmują - Gry i quizy z odejmowaniem

Gry i quizy z odejmowaniem. Zadaniem ucznia jest wykonanie podanych działań i dopasowanie ich do wyników, tak aby stworzyć statki kosmiczne.