Kosmiczne dodawanie - Gry ćwiczenia z dodawania

Gry ćwiczenia z dodawania. Uczeń tworzy statki kosmiczne przez dopasowywanie działań do poprawnych wyników.