Kolorowe trójkąty i prostokąty - Figura geometryczna

Figura geometryczna - zadaniem ucznia jest wyszukanie na rysunku prostokątów i trójkątów i pokolorowanie ich wskazanym kolorem.