Geometryczne znaki drogowe - Ćwiczenia geometria

Ćwiczenia geometria - zadaniem ucznia jest rozpoznanie kształtu znaków drogowych i przyporządkowanie ich do odpowiedniego zbioru figur geometrycznych.