Matematyczny konkurs piłkarski - Porównanie liczb

Porównanie liczb - Uczeń porównuje dwie liczby wybierając odpowiedni znak >,< lub =.