Większy, mniejszy, równy - Znaki mniejszy większy

Znaki mniejszy większy - uczeń ćwiczy porównywanie liczb w zakresie do 10.