Rzymski sterowiec - Liczby rzymskie na arabskie

Liczby rzymskie na arabskie. Ćwiczenia edukacyjne. Uczeń tworzy pociąg dopasowując liczby rzymskie do podanych liczb arabskich.