Pociąg z odejmowaniem - Liczenie w zakresie 50

Liczenie w zakresie 50. Uczeń ćwiczy odejmowanie w zakresie 0-50 bez przekraczania progu dziesiątkowego.