Ufoludki dodają! - Liczba jedności

Liczba jedności. Uczeń ćwiczy razem z ufoludkami dodawanie w zakresie 0-50 bez przekraczania progu dziesiątkowego.