Dodaję wagony - Dodawanie i odejmowanie do 50

Dodawanie i odejmowanie do 50. Uczeń ćwiczy dodawanie w zakresie 0-50 bez przekraczania progu dziesiątkowego.