Podpisz ilustrację! - Pisownia zmiękczeń

Pisownia zmiękczeń w wyrazach. Ćwiczenia online. Zadaniem ucznia jest utrwalenie zasad pisowni głosek zmiękczonych w wyrazach poprzez dopasowanie wyrazów do przedstawionych ilustracji.