Podpisz ilustrację - Sposoby nauki czytania

Sposoby nauki czytania. Gry z literkami. Zadaniem ucznia jest połączenie linią wyrazu z odpowiadającą mu grafiką