Baw się z orłem - Pisownia rz i ż

Pisownia rz i ż. Zadaniem ucznia jest wpisanie w pustych miejscach w wyrazach będących nazwami zwierząt odpowiednio "rz" lub "ż"