Zabawa z wróbelkiem - Pisownia u i ó

Pisownia u i ó. Zadaniem ucznia jest wpisanie w pustych miejscach w wyrazach będących nazwami zwierząt odpowiednio "ó" lub "u"