Wichura nad schroniskiem - Zadania z ch i h

Zadania z ch i h. Zadaniem ucznia jest wybranie i kliknięcie odpowiednio w "ch" lub "h" tak, aby powstał wyraz poprawny znaczeniowo z zachowaniem reguł ortografii.