Puzzle w klasie - Przybory szkolne po angielsku

Przybory szkolne po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie przyborów szkolnych w języku angielskim. W pierwszej części quizu zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli, wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo przyborów szkolnych. Słownictwo w quizie: pen, pencil, rubber, pencil case, school bag, ruler, scissors, pencil sharpener, highlighter, book, notebook. W drugiej części quizu uczeń ma za zadanie wskazywać przedmioty szkone wymieniane w nagraniach.