Nazywam przedmioty! - Nazwy przyborów szkolnych po angielsku

Nazwy przyborów szkolnych po angielsku. Ćwiczenie pisowni słownictwa związanego z salą lekcyjną. Zadaniem ucznia jest kliknięcie grafiki, posłuchanie nagrania i wpisanie odpowiedniej nazwy w puste okienko. Słownictwo w quizie: chair, desk, blackboard, teacher, student, bin, chalk, whiteboard, sponge.