Czy Kasia ma książkę? - Have you got

Have you got. Ćwiczenie konstrukcji pytającej Have you got...? Uczeń układa poprawne zdania z wykorzystaniem konstrukcji na podstawie podpowiedzi z obrazka. Słownictwo wykorzystane w quizie: pen, pencil, rubber, pencil case, school bag, ruler, scissors, pencil sharpener, highlighter, book, notebook.