Mam długopis! - Angielski przybory szkolne

Angielski przybory szkolne. Ćwiczenie kontrukcji I've got... / I've not got... Uczeń ma za zadanie ułożyć poprawne zdanie z wykorzystaniem tej konstrukcji na podstawie podpowiedzi z obrazka. Słownictwo wykorzystane w quizie: pen, pencil, rubber, pencil case, school bag, ruler, scissors, pencil sharpener, highlighter, book, notebook