Jaś ma tornister - Quiz przybory szkolne angielski

Quiz przybory szkolne angielski. Ćwiczenie konstrukcji I've got... / I've not got... Uczeń powinien ułozyć poprawne zdanie z wykorzystaniem konstrukcji wykorzystując podpowiedź z obrazka. Słownictwo wykorzystane w quizie: pen, pencil, rubber, pencil case, school bag, ruler, scissors, pencil sharpener, highlighter, book, notebook.