Czy Jaś ma nożyczki? - Angielski pytania o posiadanie

Angielski pytania o posiadanie. Ćwiczenie konstrukcji pytającej Have he/she got...? Uczeń układa poprawnie zdania z wykorzystaniem konstrukcji wykorzystując podpowiedzi z obrazka. Słownictwo wykorzystane w quizie: pen, pencil, rubber, pencil case, school bag, ruler, scissors, pencil sharpener, highlighter, book, notebook.