Ala nie ma lali! - Zabawki w języku angielskim

Zabawki w języku angielskim. Ćwiczenie konstrukcji przeczącej He/she's got... / He/she hasn't got... Zadaniem ucznia jest ułożenie poprawnego zdania z wykorzystaniem tej konstrukcji, na podstawie podpowiedzi z obrazka. Słownictwo w quizie: ball, doll, car, trampoline, board game, skateboard, roller skates, teddy bear, bike.