Zabawkowe puzzle - Zabawki po angielsku

Zabawki po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie zabawek w języku angielskim. W pierwszej części quizu zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli z zabawkami, wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo zabawek. Słownictwo w quizie: ball, doll, car, trampoline, board game, skateboard, roller skates, teddy bear, bike. W drugiej części quizu uczeń ma za zadanie wskazywać zabawki wymieniane w nagraniach.