Co lubi tata? - Nazwy warzyw w angielskim

Nazwy warzyw w angielskim. Ćwiczenie konstrukcji " I like/ I don't like...". Zadaniem ucznia jest ułożenie zdań w oparciu o wskazaną konstrukcję. Słownictwo w quizie: potato, tomato, carrot, onion, cucumber, peas.