Owocowe puzzle - Owoce po angielsku

Owoce po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie owoców w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli z owocami, wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając w odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo owoców: apple, orange, banana, plum, peach, lemon, cherry, pear.