Warzywa na pikniku - Nazwy warzyw po angielsku

Nazwy warzyw po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie warzyw w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli z warzywami, wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo warzyw. Słownictwo w quizie: potato, tomato, carrot, onion, cucumber, peas