Ogórki, pomidorki! - Quiz o warzywach po angielsku

Quiz o warzywach po angielsku. Uczeń ćwiczy słownictwo (warzywa), rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: potato, tomato, carrot, onion, cucumber, peas