Ala lubi sałatę - Warzywa w języku angielskim

Warzywa w języku angielskim. Ćwiczenie konstrukcji " He/she likes...../ He/she doesn't like......". Zadaniem ucznia jest ułożenie zdań w oparciu o wskazaną konstrukcję. Słownictwo w quizie: potato, tomato, carrot, onion, cucumber, peas, lettuce, garlic, broccoli, cauliflower, bean, corn.