Notes z warzywami - Rozsypanka z liter po angielsku

Rozsypanka z liter po angielsku. Uczeń ćwiczy słownictwo związane z warzywami poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: Potato, tomato, carrot, onion, cucumber, peas, lettuce, garlic, broccoli, cauliflower, bean, corn