Mama wie najlepiej - Posiłki po angielsku

Posiłki po angielsku. Ćwiczenie konstrukcji " He/she likes.......?" Słownictwo wykorzystane w quizie: cheese, chicken, chips, fast food, fish, pizza, rice, salad, tomatoe soup, hamburger.