Talerz rozmaitości - Produkty spożywcze po angielsku

Produkty spożywcze po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie produktów żywnościowych w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli, wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić poznane słownictwo. Słownictwo w quizie: chicken, salad, pizza, hamburger, chips, sandwich, fish, soup, rice, pasta, fast food, ham, cheese, egg, bread, roll, butter, spaghetti.