Puzzle z napojami - Napoje po angielsku

Napoje po angielsku. Uczeń ćwiczy rozpoznawanie i nazywanie napojów w języku angielskim. Zadaniem ucznia jest odkrywanie kolejnych puzzli z napojami, wysłuchanie poprawnej wymowy słówek. Klikając odkryte już puzzle, uczeń może ponownie odtworzyć wymowę i utrwalić nazewnictwo napojów. Słownictwo w quizie: water, milk, cola, lemonade, tea, apple juice, orange juice