Co piją mama i tata? - Nazwy napojów angielski

Nazwy napojów angielski. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Ćwiczenie odpowiadania na pytanie: "What's your favourite drink?". Słownictwo w quizie: water, milk, cola, lemonade, tea, apple juice, orange juice.