Smakowite zapiski - Produkty spożywcze dla dzieci

Produkty spożywcze dla dzieci. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: chicken, salad, pizza, hamburger, chips, sandwich, fish, soup, rice, pasta, fast food, spaghetti, sausage.