Mama wie najlepiej - Angielski posiłki

Angielski posiłki. Ćwiczenie konstrukcji " He/she likes.......?". Słownictwo wykorzystane w quizie: cheese, chicken, chips, fast food, fish, omelette, pizza, rice, salad, spaghetti, tomatoe soup, sausages, cottage cheese.