Co jesz na kolację? - Angielski kolacja

Angielski kolacja. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Ćwiczenie odpowiadania na pytanie: What do you have for breakfast/ lunch/ dinner/ supper? Słownictwo wykorzystane w quizie: dinner, chicken, chips, fish, salad, potatoes,, pizza, cola, spagheti, cheese, tomatoe soup, supper, cheese sandwich, milk, rice, strawberries, sausages, ketchup.