Co dziś na śniadanie? - Śniadanie w języku angielskim

Śniadanie w języku angielskim. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Ćwiczenie odpowiadania na pytanie: What do you have for breakfast/lunch? Słownictwo wykorzystane w quizie: breakfast, cheese sandwich, milk, omelette, orange juice, ham sandwich, tea, lunch, apple, yoghurt, orange water, egg sandwich, apple juice.