Czy byk ma futro? - Rozumienie ze słuchu nazwy zwierząt

Rozumienie ze słuchu nazwy zwierząt. Utrwalenie nazw części ciała zwierząt. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck.