Harcerskie pytania - Ćwiczenie wyrażenia he has got

Ćwiczenie wyrażenia he has got. Ćwiczenie konstrukcji "He/she's got....../ He/she hasnt't got....". Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.