Owca ma futro - Wygląd zwierząt po angielsku

Wygląd zwierząt po angielsku. Ćwiczenie utrwalające znajomość części ciała zwierząt za pomocą konstrukcji "It's got?/ It hasn't got ...". Słownictwo wykorzystane w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck, body, arms, teeth, fur, nose, wings.