Słoń jest silny - Cechy zwierząt po angielsku

Cechy zwierząt po angielsku. Ćwiczenie utrwalające opisywanie cech zwierząt za pomocą konstrukcji "It is?./ It isn't?.". Słownictwo wykorzystane w quizie: small, big, strong, short, long, slow, fast, hungry, thirsty, beautiful.