Czy byk ma futro? - Ćwiczenia rozumienie ze słuchu dla dzieci

Ćwiczenia rozumienie ze słuchu dla dzieci. Uczeń utrwala nazwy części ciała zwierząt. Uczeń ćwiczy słownictwo, rozumienie ze słuchu oraz pisownię w języku angielskim przez układanie z klocków słów przedstawionych na obrazkach i w nagraniach. Słownictwo w quizie: eyes, ears, tail, fur, paws, legs, neck.