Harcerskie pytania - He has got ćwiczenia dla dzieci

He has got ćwiczenia dla dzieci. Uczeń ćwiczy konstrukcję "He/she's got....../ He/she hasnt't got....". Słownictwo wykorzystane w quizie: dog, cat, hamster, goldfish, turtle, guinea pig, rabbit, snake, parrot, budgie.