Wszystkie zwierzęta Jasia - Has he got ćwiczenia dla dzieci

Has he got ćwiczenia dla dzieci. Uczeń ćwiczy konstrukcję " Has he/she got....?". Słownictwo wykorzystane w quizie: budgie, cat, dog, goldfish, guinea pig, hamster, parrot, rabbit, snake, turtle.