Słoń jest silny - Opisywanie po angielsku

Opisywanie po angielsku. Ćwiczenie utrwalające opisywanie cech zwierząt za pomocą konstrukcji "It is?./ It isn't?.". Słownictwo wykorzystane w quizie: small, big, strong, short, long, slow, fast, hungry, thirsty, beautiful.