Ćwiczymy pisanie - Quiz pisanie po angielsku dla dzieci

Quiz pisanie po angielsku dla dzieci. Utrwalenie nazw typów domów oraz wyposażenia domowego. Uczeń ćwiczy słownictwo poprzez łączenie liniami grafik z odpowiadającymi im nazwami oraz przez szukanie słówek w rozsypance literowej. Kliknięcie nazwy wywołuje odtworzenie nagrania, więc uczeń utrwala również poprawną wymowę ćwiczonych słówek. Słownictwo w quizie: flat, house, cottage, block of flats, washbasin, shower, bath, sink, fridge, cooker, dishwasher.