Gdzie mieszkasz? - Pytania o miejsce zamieszkania

Pytania o miejsce zamieszkania. Quiz rozwijający umiejętność ustnej komunikacji w języku angielskim. Ćwiczenie zadawania pytania "Where do you live? I udzielania na nie odpowiedzi. Słownictwo wykorzystane w quizie: flat, house, cottage, block of flats.